Μὲ τὴν ἔμφαση ποὺ ἔδωσε ἐδῶ ὁ Μακρὸν πάρα πολὺ σωστὰ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει τὴν πόρτα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τὴν κλειδώνει γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν θέση ἐντός της, τὸ κρατάει ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ὁμιλία τοῦ Μακρὸν φανερώνει ὅτι μποροῦμε νὰ ἀναπτύξουμε τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἢ νὰ τὴν διαλύσουμε, δὲν μποροῦμε ὅμως νὰ ποῦμε ὅτι δὲν γνωρίζαμε τί ὁδηγεῖ στὴν ἐνδυνάμωση καὶ τί στὴν καταστροφή της.