Ένας χώρος με τη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική ευαισθησία, την οποία εκδηλώνει μέσα από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα που παράγει με την έρευνα και τη διδασκαλία και όχι ως γκέτο στο οποίο κυριαρχούν οι παρατάξεις, οι κομματικές, συντεχνιακές και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες και τα στερεότυπα της συμβατικής πολιτικής με το πρόσχημα ενός δήθεν ριζοσπαστισμού που είναι τραγικά συντηρητικός.