Ἡ Δύση ἀνακάλυψε στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα τὴν δυνατότητα, καιρὸ νὰ διαμορφώσει τὴν ψυχή της, νὰ θέσει τὰ δικά της ἐρωτήματα μὲ τὸν δικό της τρόπο, νὰ κερδίσει τὴν ἐλευθερία της. Νομίζω ὅτι ὁ μόνος λαὸς ποὺ εἶχε προετοιμαστεῖ γιὰ τὴν βάπτισή του ἦταν οἱ Ἕλληνες, καὶ κάθε λαὸς ποὺ ἐνδέχεται νὰ βαπτιστεῖ ἀληθινά, χρειάζεται προηγουμένως ἐσωτερικὴ δική του προετοιμασία — δοκιμασία, κίνδυνο, ἔξοδο ἀπὸ κάθε βεβαιότητα ὁποιαδήποτε, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες.

Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα