Θα αποκαταστήσουμε επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο ως το βασικό όργανο παραγωγής δημοσίων πολιτικών, όπου τα μέλη της Κυβέρνησης θα ελέγχονται και θα λογοδοτούν για πράξεις και παραλείψεις στην εκτέλεση του κυβερνητικού έργου. Υπάρχουν χώρες στις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πάρα πολύ μεγάλη τακτικότητα. Μια φορά την εβδομάδα. Στη Γαλλία -αν δεν κάνω λάθος – που συνεδριάζει κάθε Τετάρτη, χωρίς καμία απόκλιση. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το βασικό εσωτερικό όργανο παραγωγής πολιτικής και κυβερνητικής εξουσίας και πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος του, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή λειτουργία.
 
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Διοίκησης, ένα αντικείμενο το οποίο γνωρίζω πολύ καλά από την θητεία μου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να πω απλά ότι επιβάλλεται να εγκαταστήσουμε γνήσια, πραγματικά γνήσια αξιοκρατία μέσω μιας πραγματικής αξιολόγησης, να δώσουμε ουσιαστικά κίνητρα βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων, να καθοριστούν με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των στελεχών και των υπαλλήλων του Δημοσίου, να εξορθολογήσουμε και να καταστήσουμε δικαιότερο το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και να αποδώσουμε μεγαλύτερες και αυτοτελείς αρμοδιότητες στη διοικητική ιεραρχία, περιορίζοντας ταυτόχρονα σημαντικά οι συναρμοδιότητες.
 
Σε ό,τι αφορά τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είδα μάλιστα ότι στο ίδιο ξενοδοχείο συνεδριάζει σήμερα και η Ένωση Περιφερειών. Πρόθεσή μας είναι να ενισχυθούν ουσιωδώς οι αρμοδιότητές τους και να εγκαταστήσουμε τελικά, δεν θα μπορώ να το κάνω από την πρώτη ημέρα, αλλά αυτός είναι ο τελικός στόχος, ένα καθεστώς γνήσιας δημοσιονομικής αυτοτέλειας των δήμων και των περιφερειών, ώστε να έχουν δικούς τους πόρους και να μην εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα αναβαθμίσει το επίπεδο των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ενισχύσει την κάθετη οργάνωση του κράτους, φέρνοντας τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων κοντά στους πολίτες. Θα αναβαθμίσει επίσης θεσμικά την αυτοδιοίκηση ώστε να καταστεί ισότιμος θεσμικός συνομιλητής της κεντρικής διοίκησης. Και βέβαια θα αυξήσει ουσιαστικά την λογοδοσία των πολιτών, των δημοτών για να είμαι πιο ακριβής, απέναντι στους τοπικούς άρχοντες.
 
Αλλά το μεγάλο, το βασικό εργαλείο για να υλοποιήσουμε αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση, είναι αυτή που αποκαλούμε «ηλεκτρονική διακυβέρνηση». «E – government» στα αγγλικά. Δίνω μεγάλη σημασία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για τον πρόσθετο λόγο, ότι περιορίζει τη διαφθορά και το συναλλακτικό κόστος του πολίτη με το κράτος, βελτιώνοντας συγχρόνως την αντίληψη του σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Περιορίζει, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την προσωπική επαφή, αυτοματοποιώντας ηλεκτρονικά τις διαδικασίες, μειώνουμε τις εστίες διαφθοράς, ενισχύουμε τη διαφάνεια. Και απλοποιώντας τις διαδικασίες, απομακρύνουμε από την επαφή του πολίτη με τη διοίκηση εν δυνάμει εστίες διαφθοράς.
 
Για το λόγο αυτό, δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το αντικείμενο. O συντονισμός της ψηφιακής πολιτικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην αυριανή Κυβέρνηση της Ν.Δ., θα υπάγεται στον πρωθυπουργό και θα υποπτεύεται από αυτόν, μέσα από έναν υφυπουργό, αρμόδιο, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό και θα έχει οριζόντιες αρμοδιότητες για αυτά τα ζητήματα.