Αυτό που πρέπει να κάνει όποιο Κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, είναι να επιχειρήσει την αυτοκριτική του και να διορθώσει τα λάθη του. Τόσο στις πολιτικές του όσο και στον τρόπο λειτουργίας του. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο.

Για να ανταποκρίνονται τα πολιτικά Κόμματα στις προσδοκίες των πολιτών, θα πρέπει να χειρίζονται τα του οίκου τους, όπως θέλουν να διαχειριστούν τα ζητήματα διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία έχει προβεί σε σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις του πλαισίου λειτουργίας της. Πολλές από τις οποίες έχουν υποδειχθεί και σε συζητήσεις που είχαμε με την Διεθνή Διαφάνεια.