Πιστεύω σε μια Ευρώπη κυρίαρχη, ενωμένη, αλληλέγγυα  και δημοκρατική. Με σύνορα που θα επεκτείνονται αλλά μόνο για χώρες που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εναρμονισμού με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και εφόσον βέβαια αποδέχονται απόλυτα τις αρχές και τις αξίες μας.  Και τονίζω τη λέξη απόλυτα. Διότι στα ζητήματα αυτά «menu a la carte» δεν προβλέπεται. Θέλω μια Ένωση που δεν θα κινείται με το ρυθμό του πιο αργού μέλους.

Ταυτόχρονα, όμως, μια Ένωση που δεν θα σταματά να στηρίζει τα πιο αδύναμα μέλη της, αποδεικνύοντας έτσι εμπράκτως ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι κενό γράμμα.

Μια Ένωση με έμφαση στην ελευθερία του ιδιωτικού τομέα, αλλά και με αυξημένη μέριμνα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και καταναλωτές – ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας.

Μια Ένωση με πραγματικά εναρμονισμένη αγορά ενέργειας, που θα δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές. Με πολιτικές για μια ισχυρή και καινοτόμα βιομηχανία. Με αδιαπραγμάτευτη  – και το τονίζω αυτό – έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.