Πιστεύω σε μια Ευρώπη κυρίαρχη, ενωμένη, αλληλέγγυα  και δημοκρατική. Με σύνορα που θα επεκτείνονται αλλά μόνο για χώρες που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εναρμονισμού με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και εφόσον βέβαια αποδέχονται απόλυτα τις αρχές και τις αξίες μας.  Και τονίζω τη λέξη απόλυτα. Διότι στα ζητήματα αυτά «menu a la carte» δεν προβλέπεται. Θέλω μια Ένωση που δεν θα κινείται με το ρυθμό του πιο αργού μέλους.

Ταυτόχρονα, όμως, μια Ένωση που δεν θα σταματά να στηρίζει τα πιο αδύναμα μέλη της, αποδεικνύοντας έτσι εμπράκτως ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι κενό γράμμα.