Με όλα τα Κράτη, τα οποία το επιθυμούν, μέλη της Ευρωζώνης. Με αυξημένο ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό υπό την πολιτική ευθύνη ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών.

Με ένα ισχυρό, αντιπροσωπευτικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα νομοθετεί ουσιαστικά και θα ελέγχει την ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία για το κοινό μας καλό.

Με ευρωπαϊκή Παιδεία. Με πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Με ανταλλαγές μαθητών που θα ξεκινούν από το Λύκειο. Με μια Παιδεία που θα φέρει τους νέους μας σε επαφή με τις ευρωπαϊκές αξίες. Που θα διαμορφώνεται με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στον πολιτισμικό πλούτο κάθε λαού. Διότι πιστεύω έντονα ότι η ισχυρότερη συνεκτική ύλη των πολιτών της νέας Ευρώπης θα είναι αυτό το οποίο αποκαλούμε ευρωπαϊκή κουλτούρα, ευρωπαϊκός πολιτισμός, ευρωπαϊκή καινοτομία, ευρωπαϊκή γνώση…

Πιστεύω σε μια Ένωση με κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και βέβαια με κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Επίσης ένας τομέας που η Ελλάδα λόγω της γεωπολιτικής θέσης αλλά και λόγω των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεών της μπορεί να έχει βαρύνοντα λόγο. Και πιστεύω βέβαια σε μια Ένωση με κοινή μεταναστευτική πολιτική και με κοινή πολιτική ασύλου. Μια Ένωση με συνευθύνη στη φύλαξη των κοινών μας συνόρων. Και βέβαια με στενότερη συνεργασία των υπηρεσιών ασφάλειας κάθε χώρας.