Είμαστε το πρώτο Κόμμα στην Ελλάδα που μπαίνουμε σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας ως προς τα οικονομικά μας. Από αυτό το βήμα καλώ τον Πρόεδρο της Βουλής να εφαρμόσει επιτέλους το σχετικό νόμο και να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που προβλέπονται για όλα τα πολιτικά Κόμματα. Από τα στοιχεία αυτά θα δείτε ότι από τον Ιανουάριο του 2016 η Ν.Δ., έχει πετύχει ένα μικρό οικονομικό θαύμα εξυγίανσης.

Το 2016 τα λειτουργικά έξοδα, μειώθηκαν κατά 63% σε σχέση με το 2015, ενώ το πρώτο εννεάμηνο του 2017 έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά 30% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2016. Με άλλα λόγια μέσα σε 21 μήνες από 8,2 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά έξοδα έχουν περιοριστεί σε 2,1 εκατ. ευρώ, μια μείωση της τάξης του 74,4%. Επιπλέον, και αυτό έχει τη δικιά του ιδιαίτερη σημασία, το πρώτο εννεάμηνο του 2017, 101.761 συμπολίτες μας προμηθεύτηκαν την κάρτα μέλους της Ν.Δ., και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, αποφέροντάς μας από αυτή μόνο την κίνηση έσοδα ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.