__
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ Συνέδριο τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας, 8 Δεκ. 2017.