Σε τέτοια πλαίσια ο άνθρωπος πραγματώνεται στον χαμηλότερο, τον βιολογικό του εαυτό και παρασύρει το περιβάλλον στην έκπτωσή του. Το ζούμε κατά την μεταπολιτευτική περίοδο στις συμπεριφορές ικανού αριθμού συμπολιτών μας. Ιδιαίτερα κατά το διάστημα της «δημοσιονομικής» μας κρίσεως οι συμπεριφορές αποκαλύπτουν μία παθογένεια η οποία εκδηλώνεται με ανομικά συμπτώματα.

Η μεταδικτατορική «πολιτικοποίηση» κατέληξε στον πλέον αποσυνθετικό ομαδισμό που έχει γνωρίσει η κοινωνία μας από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους, με διαστάσεις μάλιστα οιονεί κουλτούρας. Βιώνουμε μια επιδεικτική απόρριψη των θεσμών στην λογική της σημερινής εξουθενωτικής οικονομικής συγκυρίας, οι κυρίως υπαίτιοι της οποίας μένουν ατιμώρητοι.