Πῶς γίνεται νὰ νοηθεῖ ἡ σεξουαλικὴ συνεύρευση ὡς ὁλοκλήρωση τῆς ἀγάπης; Ὁ Χριστὸς βίωσε μόνο λειψὴ ἀγάπη; Τὸ ἴδιο κατ’ ἀνάγκην κάθε μοναχός, ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ ἅγιος, καὶ κάθε ἄγαμος ἱερέας εἴτε ‘λαϊκὸς’ ὁποιοσδήποτε;! Πέρα ἀπὸ τὴν ἄμεση διαπίστωση τοῦ ἀτόπου, βοηθάει νὰ συνειδητοποιήσει κανεὶς τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ ἀγάπη δὲν χρειάζεται σεξουαλικὲς σχέσεις γιὰ νὰ ‘ὁλοκληρωθεῖ’.

Τί εἶναι ἡ ἀγάπη; Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ (Ἰω. 15.13): κανεὶς δὲν ἔχει ἀγάπη μεγαλύτερη ἀπὸ ὅποιον δίνει τὴν ζωή του γιὰ τοὺς φίλους του. Ὁ ἑαυτὸς βυθίζεται μέσα στὴν ἐπιθυμία τοῦ ἄλλου, τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τὸ εἶδος της προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος ὅσων θὰ μποροῦσε νὰ στερηθεῖ κανεὶς γιὰ τὸν ἄλλο, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἕνας μόνο, οὔτε μόνο τοῦ ἄλλου φύλου, οὔτε κἂν μέσα σὲ σχέση γάμου.

Ἀγάπη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ εἶναι πλήρης ὄχι ὅταν λείπουν σεξουαλικὲς σχέσεις ἀλλὰ ὅταν λείπει ἱερότητα, ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ ἀξία, ἢ ὅταν ἡ ἱερότητα δὲν ἰσχύει ἀρκετὰ γιὰ νὰ καταργεῖται ἡ φυλάκιση στὸν μικρὸ καὶ ἀσήμαντο ἑαυτό, ὁπότε διαπιστώνεται ἐπίσης μειονέκτημα θάρρους καὶ ἀνδρείας.