Ἑπομένως, ποῦ γίνεται πιὸ σεβαστὴ ἡ ἐλευθερία καὶ προφυλάσσεται καὶ εὐνοεῖται περισσότερο; Σὲ οἰκογένεια θεμελιωμένη στὴν πνευματικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἢ σὲ ρατσιστικὴ αὐτάρκη συμβιοτικὴ μονάδα;