Η δεύτερη (ΝΔ), το τελείωσε αναγνωρίζοντας την Ανταρσία των κομμουνιστών ως εμφύλιο και τους ξενοκίνητους αντάρτες ως Δημοκρατικό Στρατό!

Ελπίζω να βρεθεί μια πλειοψηφία στη Βουλή, να αναγνωρίσει την πραγματική ιστορία της δεκαετίας 1940 – 49 και να διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση και τα Πανεπιστήμια. Να αναγνωρίσει την Κόκκινη Τρομοκρατία του 1943 – 44 και να ορίσει «Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των». Τέλος, να καταργήσει τον νόμο Τζαννετάκη 1863/1989 που αναγνώρισε τον Δημοκρατικό Στρατό και απάλειψε τα εγκλήματα του 1946 – 49.

Τελειώνοντας σημειώνω, ότι όσο η ΕΡΤ θα προβάλλει προπαγάνδα, ψεύδη και κείμενα φαντασίας ως ιστορία (π.χ. ο ΕΛΑΣ ελευθέρωσε, Αθήνα, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη), ενώ αποφεύγει να παρουσιάσει την Κόκκινη Τρομοκρατία του 1943 – 44 ή το Παιδομάζωμα του 1947 – 48, και το υπουργείο Παιδείας προσαρμόζει ανάλογα την ιστορία που διδάσκει στα Ελληνόπουλα, η Ελλάδα θα συνεχίζει να ζει το δικό της «παραπέτασμα».

Όταν η Ανατολική Ευρώπη ελευθερωνόταν το 1990, η Ελλάδα έμπαινε βαθύτερα στην κομμουνιστική περίοδο της ιστορίας της.