Σε κάθε σελίδα του Ευαγγελίου υπάρχει µια εµµονή του Χριστού µε τον πλούτο. Σας ρώτησε ποτέ ο πνευµατικός σας πόσα σπίτια έχετε; Σας ρώτησε µήπως τι καταθέσεις έχετε στην τράπεζα;

Ἀποσπάσματα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ π. Φιλόθεου, Φιλελεύθερος, 2015.