Ἀποσπάσματα ἀπὸ συνέντευξη τοῦ π. Φιλόθεου, Φιλελεύθερος, 2015.