Προσπαθώ να μην πιστεύω σε ουτοπίες, γιατί υπήρξαν ολέθριες. Δυο ουτοπίες «πληρώσαμε», αν κοιτάξουμε την ιστορία του 20ού αιώνα στην Ευρώπη: την κομμουνιστική και τη ναζιστική…

_______

Ἀπὸ συνέντευξη τοῦ Κ. Πίττα, Hit&Run, Ἰανουάριος 2016.