Ἕνα σύντομο σχόλιο τοῦ Τ. Θεοδωρόπουλου, τὸ ὁποῖο θὰ ὠφελοῦσε ἂν διάβαζαν ἰδίως ὅσοι νομίζουν ὅτι ἡ κοινωνία μας ὑστερεῖ ἐπειδὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐρχόμενη ζωὴ περισσότερο ἀπ’ ὅσο γιὰ τὸ ἐδῶ καὶ τώρα! Ἐκεῖνο ποὺ ζημιώνει δὲν εἶναι ἡ ἀσκητικὴ καὶ θεωρητικὴ ὁρμή, ἀλλὰ ὅτι εἴμαστε ἄγονοι καὶ τυποκράτες. Ἂν μᾶς ἐνδιέφεραν ἔστω ἀποκλειστικὰ οἱ ὑψηλότερες σημασίες, ἡ δύναμη αὐτὴ θὰ διαχεόταν στὸ σύνολο τοῦ κοινωνικοῦ βίου εὐεργετικά, κι ἂς μὴν ἀπογειωνόμαστε σὲ ἐπιστημοτεχνικὲς ἐπιδόσεις.

 
Τόσο θρησκευόμενη είναι η ελληνική κοινωνία; Αν ακολουθήσει κανείς τις στατιστικές, τις δηλώσεις, ακόμη και το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν έχει διαχωρισθεί από το κράτος, θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως είναι άκρως θρησκευόμενη κοινωνία…

Οι εντυπώσεις αρχίζουν και αμβλύνονται από τη στιγμή που κάνεις το λάθος να προσπαθήσεις να παρακολουθήσεις την ανάγνωση των Ευαγγελίων. Ακόμη κι αν δεν είσαι θρήσκος, ακόμη κι αν είσαι αγνωστικιστής ή δεν νηστεύεις, δικαιούσαι, υποθέτεις, να απολαύσεις την υπέροχη γλώσσα τους αλλά και τη συγκίνηση που μεταδίδουν…