Ἕνα σύντομο σχόλιο τοῦ Τ. Θεοδωρόπουλου, τὸ ὁποῖο θὰ ὠφελοῦσε ἂν διάβαζαν ἰδίως ὅσοι νομίζουν ὅτι ἡ κοινωνία μας ὑστερεῖ ἐπειδὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐρχόμενη ζωὴ περισσότερο ἀπ’ ὅσο γιὰ τὸ ἐδῶ καὶ τώρα! Ἐκεῖνο ποὺ ζημιώνει δὲν εἶναι ἡ ἀσκητικὴ καὶ θεωρητικὴ ὁρμή, ἀλλὰ ὅτι εἴμαστε ἄγονοι καὶ τυποκράτες. Ἂν μᾶς ἐνδιέφεραν ἔστω ἀποκλειστικὰ οἱ ὑψηλότερες σημασίες, ἡ δύναμη αὐτὴ θὰ διαχεόταν στὸ σύνολο τοῦ κοινωνικοῦ βίου εὐεργετικά, κι ἂς μὴν ἀπογειωνόμαστε σὲ ἐπιστημοτεχνικὲς ἐπιδόσεις.

 
Τόσο θρησκευόμενη είναι η ελληνική κοινωνία; Αν ακολουθήσει κανείς τις στατιστικές, τις δηλώσεις, ακόμη και το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν έχει διαχωρισθεί από το κράτος, θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως είναι άκρως θρησκευόμενη κοινωνία…