Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἐπιφυλλίδα τοῦ Τ. Θεοδωρόπουλου στὴν Καθημερινή