Τα προβλήματα της χώρας μας είναι τεράστια και ξεκινούν ακριβώς από το γεγονός ότι δεν συμβαδίσαμε με τις πολιτικές εξελίξεις της Ευρώπης τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Τα κλειδιά της ευρωπαϊκής ανάπτυξης είναι τρία, η δημόσια διοίκηση, η παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Η δημόσια διοίκηση είναι ανεξάρτητη, παρέχει αντίβαρα στην δύναμη της πλειοψηφίας και εξασφαλίζει μια ουδετερότητα και συνέχεια στους θεσμούς, ενώ βοηθά την σοβαρή αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής.

Με την παιδεία τα κράτη μέλη της ΕΕ καλλιεργούν την ανεκτικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ δίνουν ίσες ευκαιρίες σε νέα παιδιά με ταλέντο και προσελκύουν τα καλύτερα μυαλά από όλο τον κόσμο στην τεχνολογία ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Με το κοινωνικό κράτος προστατεύουν όλους από την ανέχεια ή την ανεργία, εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη για όλους και παρέχουν φροντίδα σε όσους στην τρίτη ηλικία την χρειάζονται.