Οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει επίσης να ήταν απίστευτα εύπιστοι αφού σε κάθε εκλογή επιλέγουν με δημοκρατικό τρόπο τα κόμματα που οι επικριτές αυτοί θεωρούν ότι επιτίθενται στην πλειοψηφία.

Οι συνωμοσιολογικές αυτές θεωρίες κρύβουν την γύμνια των ιδεών αυτών που τις προτείνουν.  Το πρόβλημα της Ελλάδας βρίσκεται στο εσωτερικό της. Ακόμα και πριν από την κρίση του 2010, είχαμε από τις μεγαλύτερους δεικτες ανισότητας, την χειρότερη διαφθορά, την πιο αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, τα πιο σπάταλα κόμματα, τα χειρότερα σχολεία και από τις πιο ακριβές και αναποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας.