Σύντομο καὶ οὐσιῶδες, τὸ μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στοὺς νέους μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐξετάσεων. Μακάρι τὰ κριτήρια ποὺ διαμόρφωσαν τὸ μήνυμα αὐτό, νὰ ἐπηρέαζαν ἐπίσης τὶς ἀποφάσεις τοῦ κλήρου μας γιὰ πλῆθος ἀνοιχτῶν προβλημάτων κι ἐν τέλει τραυμάτων…

Ήρθε ο καιρός του επόμενου βλέμματος (Καρούζος, Τα ποιήματα, Α’). Καιρός που οι λέξεις δέχονται το αποτέλεσμα της πρώτης ωρίμανσης. Της αρχικής αναζήτησης. Κανένα εξεταστικό σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ομορφιά αυτής της περιπέτειας.