Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὴν ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη (Παρέα τῆς Τρίτης).

Γιὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ, γιὰ τὴν οὐσία τῆς ὑπερηφάνειας στὴν ἀνοησία καὶ τῆς ταπείνωσης στὸν ρεαλισμό, ὅτι δὲν ἔχουμε οὔτε μεγάλα οὔτε μικρὰ κατορθώματα ἐφόσον ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ δυνάμεις μας εἶναι χαρίσματα, γιὰ τὴν ἐπίγνωση τῆς θείας εὐεργεσίας, γιὰ τὴν θεία πρόνοια, τὴν προσήλωση στὸ ἐγὼ καὶ στὸν κόσμο…