Πάμε παρακάτω, σκέφτηκα καθώς έβλεπα ότι δεν υπήρχε λόγος να επιμείνω για τις κολώνες και τις δοκούς. Στο μυαλό μου έρχονταν εικόνες από κτήρια που είχαν κοπεί στη μέση μετά από βομβαρδισμούς, κτήρια που έβλεπες το εσωτερικό των δωματίων τους καθώς έλειπαν τοίχοι.

-Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις βλέπω ότι στις λωρίδες που αφαίρεσες υπήρχαν κλιμακοστάσια. Πως θα έχουμε πρόσβαση στους πάνω ορόφους;

-Ναι, παραδέχθηκε, πρέπει να προσθέσουμε μερικά κλιμακοστάσια!

-Μπράβο, της απάντησα, πρέπει! Και ασανσέρ γι’ αυτούς που δεν μπορούν να ανέβουν σκάλες;