_______

Από συνέντευξη στην Χρυσούλα Παπαϊωάννου, Το Ποντίκι, 26 Ιουλ. 2012.