Ἐπισκέπτες τοῦ ἀγγλόφωνου μπλὸγκ ζητοῦν νὰ μάθουν, ποιὸ βιβλίο θὰ ἦταν πιὸ κατάλληλο γιὰ νὰ προσεγγίσει κανεὶς τὴν πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, καί, ὅπως εἶναι σήμερα τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρει καὶ Ἕλληνες.

Δὲν θὰ χαρακτήριζα τὸ ἐρώτημα ‘παράνομο’, ὅμως περιέχει κάτι ἀπωθητικό, τουλάχιστον μὲ τὴν συντομία αὐτὴ ὅταν διατυπώνεται, ὑποβάλλοντας τὴν ἰδέα ὅτι μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ ἕνα βιβλίο. Τὸ βιβλίο ἐνδέχεται νὰ βοηθήσει τὴν κατάλληλη στιγμή, ὣς ἕνα βαθμό, καὶ πάλι ὄχι καθένα, ἀλλὰ ὅποιον θὰ μποροῦσε νὰ πάρει ἔτσι βοήθεια.