Καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ πλῆθος ἀνθρώπων εἶδαν τὸν Κύριο μὲ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα Του, ἀλλὰ δὲν τὸν γνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο. Ὅμως σὲ μένα τὸν πολυαμάρτητο δόθηκε μέσα στὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ γνωρίσω ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεός.

Ὁ Κύριος ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο καὶ ἐμφανίζεται σὲ αὐτόν, ὅπως θέλει ὁ Ἴδιος. Καὶ ἡ ψυχή, ὅταν δεῖ τὸν Κύριο, εὐφραίνεται ταπεινὰ γιὰ τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Δεσπότη, καὶ πιὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπήσει τίποτε ἄλλο τόσο πολύ, ὅσο ἀγαπάει τὸν Δημιουργό της. Ἂν καὶ ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ βλέπει καὶ ὅλους νὰ τοὺς ἀγαπάει, ὅμως πάνω ἀπὸ ὅλους ἀγαπάει τὸν Κύριο.