Οι σοσιαλιστές αρέσκονται να υπονοούν ότι ο Ιησούς περιφρονούσε τους πλούσιους, αναφέροντας δύο συγκεκριμένα συμβάντα: το ότι εκδίωξε τους χρηματιστές από το ναό, και την παρατήρησή του ότι είναι πιο εύκολο για μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας βελόνας παρά για έναν πλούσιο άνθρωπο να εισέλθει στον παράδεισο. Στην πρώτη περίπτωση, ο Ιησούς ήταν απλά θυμωμένος για την κατάχρηση του Οίκου του Θεού. Γιατί πράγματι, δεν εκδίωξε ποτέ κανέναν χρηματιστή από μια τράπεζα ή μια αγορά. Στη δεύτερη περίπτωση, προειδοποιούσε απλά ότι τον μεγάλο πλούτο τον συνοδεύουν και μεγάλοι πειρασμοί.