Ἀντὶ νὰ γυρεύετε αὐθεντίες γιὰ νὰ ἐνταφιάσετε τὴν σκέψη σας, σκεφθεῖτε κατ’ ἀρχὴν τί εἶναι ἡ αἰώνια κόλαση. Εἶναι ἡ τιμωρία ποὺ ἐπιβάλλει Θεὸς τύραννος, ἢ μήπως κάτι ποὺ δημιουργοῦμε οἱ ἴδιοι γιὰ τὸν ἑαυτό μας;

Ἔπειτα, μιὰ ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει ὁ Γρηγόριος, σκεφθεῖτε γιὰ ποιὸ λόγο ταλαντεύθηκε στὸ ζήτημα αὐτό; Πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρχει αἰώνια κόλαση, καὶ ὅμως ὁ Χριστὸς νὰ γίνει τὰ πάντα ἐν πᾶσι, ὅπως διαβάζουμε στὴν Γραφή; Καὶ πάλι, πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ μήν ὑπάρχει αἰώνια κόλαση, καὶ ὅμως νὰ παραμένει ἡ ἐλευθερία ὅσων θέλουν νὰ μισοῦν τὸν Δημιουργό τους;