Ἂν σᾶς ἀναθέτουν δουλειὲς πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις σας, μπορεῖτε ὡστόσο νὰ πεῖτε, μὲ εὐγένεια βέβαια, ‘Συγ­χωρέστε με, δὲν θὰ μπορέσω νὰ κάνω αὐτὴ τὴν ἐργασία.’ Ἀλλὰ μπορεῖτε καὶ νὰ μὴ μιλήσετε καὶ νὰ σᾶς βγεῖ σὲ καλὸ ὅλος αὐτὸς ὁ κόπος. Δούλευα σ’ ὅλα μὲ ἐπιμέλεια καὶ χωρὶς ἀντίρρηση. Ἔπα­θα κανένα κακό;

Νὰ ἐργάζεσθε μὲ ἐγρήγορση, ἁπλά, ἁπαλά, χωρὶς ἀγωνία, μὲ χαρὰ κι ἀγαλλίαση, μὲ ἀγαθὴ διάθεση. Τότε ἔρχεται ἡ θεία χάρις…