Στὴν ἐργασία σας, ὅποια κι ἂν εἶναι, μπο­ρεῖτε νὰ γίνετε ἅγιοι. Μὲ τὴν πραότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγά­πη. Νὰ βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγάπη, προσευχὴ καὶ σιωπή. Ὄχι νὰ ἔχετε ἄγχος καὶ νὰ σᾶς πονάει τὸ στῆθος.

Συμβαίνει γιὰ παράδειγμα νὰ σᾶς ἀναθέτουν ἐργασίες πέρα τῶν ὁρίων τῶν καθηκόντων σας. Δὲν εἶναι σωστὸ ν’ ἀντιδρᾶτε ἢ νὰ ἐκνευρίζεσθε καὶ νὰ διαμαρτύρεσθε. Αὐτὲς οἱ ταραχὲς φέρνουν κακὸ στὸν ἄνθρωπο. Νὰ τὰ θεωρεῖτε ὅλα σὰν [αὐτὸ ποὺ πράγματι εἶναι,] εὐκαιρίες ἁγιασμοῦ…