Τὸ ἔφερε ἡ συζήτηση καὶ εἶδα πάλι, περίπου εἴκοσι χρόνια μετά, Ὅλα τὰ Πρωϊνὰ τοῦ Κόσμου.

Ὁ σκηνοθέτης ἀναχώρησε τὸν Αὔγουστο σὲ ἡλικία 67 ἐτῶν. Μαθητὴς τοῦ Κώστα Γαβρά, ὁ Ἀλαὶν Κορνὼ ἔδωσε τὸν καλύτερο ἑαυτό του στὰ Πρωϊνά, ὅπως μαθαίνω, ταινία ποὺ προκάλεσε μιὰ ἀνανέωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν γαλλικὴ μουσικὴ Μπαρόκ.

Τὰ ἔργα τοῦ Σὰν Κολὸμπ καὶ τοῦ Μαρὶν Μαραί, κύριων προσώπων τῆς ταινίας, ὅπως τὰ περισσότερα τῆς γαλλικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἰταλικῆς μουσικῆς Μπαρόκ, μοιάζουν σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀκούγοντας ἕνα ἢ δύο ἀπὸ κάθε συνθέτη εἶναι σχεδὸν σὰν νὰ τὰ ἔχεις ἀκούσει ὅλα.