Μὲ τὸν Χριστὸ ὁ θάνατος γίνεται ἡ γέφυρα ποὺ θὰ τὴν περάσουμε σὲ μιὰ στιγμή, γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί…

Μόλις κλείσουμε τὰ μάτια μας θὰ τὰ ἀνοίξουμε στὴν αἰωνιότητα.

Θὰ παρουσιασθοῦμε μπροστὰ στὸν Χριστό.

Στὴν ἄλλη ζωὴ θὰ ζοῦμε ἐκτυπώτερον τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ.

Ἀπὸ Ἁγίου Πορφυρίου, Τὸ Μυστικὸ εἶναι ἡ Εὐχαριστία