Ὁ δρόμος γιὰ τὸν Θεὸ περνάει μέσα ἀπὸ τὸν διπλανό, ἀλλὰ ἂν εἶναι ἀληθινός, δὲν παύει νὰ εἶναι δρόμος γιὰ τὸν Θεό, ὄχι γιὰ τὸν διπλανό. Ἂν ἐδῶ ὑπάρχει ἡ οὐσία τῆς Ἀνάστασης, μιὰ πρακτικὴ συμβουλὴ θὰ ἦταν νὰ ἔχει κανεὶς τὴν τόλμη νὰ μὴν συμβιβάζεται μὲ σχέσεις ποὺ ἀδιαφοροῦν ἢ καὶ ἐχθρεύονται τὴν οὐσία καὶ κατεύθυνση τῆς πορείας αὐτῆς.