Ἀκολουθοῦν ἐρωτήσεις τοῦ Ἱερέως πρὸς τοὺς μελλόνυμφους, ὅπου τονίζεται ὡς περιεχόμενο τοῦ γάμου ἡ ἄσκηση, δηλώνεται καὶ ρητὰ ὅτι πρόκειται γιὰ μυστήριο εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, διασφαλίζεται ἡ ἐλεύθερη μετοχὴ τῶν δύο, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἡ ἐλάχιστη ἀνάγκηβία γιὰ νὰ γίνει ὁ γάμος, ὅτι οἱ μελλόνυμφοι θὰ ὑπολογίζουν καθένας τὸν ἄλλο πάνω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, καὶ θὰ ἔχουν τὴν μεταξύ τους ἀγάπη νὰ ἡγεῖται σὲ ὅλα καὶ νὰ παρηγορεῖ τὶς ὅποιες θλίψεις τῆς συμβίωσης. Ὁ Ἱερέας βεβαιώνει πὼς οἱ προθέσεις τους αὐτὲς εἶναι καλές, ἀλλὰ δὲν ἀρκοῦν, θὰ χρειαστεῖ κόπος γιὰ νὰ τὶς ὁλοκληρώσουν.