Ὁ συγγραφέας τῆς νέας Ἀκολουθίας ἀντιλαμβάνεται μὲ καθαρότητα τὶς ἀδυναμίες αὐτές, ὅπως δείχνει τὸ περιεχόμενο τῆς εἰσήγησής του καὶ πρῶτα ἡ ὑπόδειξη νὰ τελεῖται ὁ γάμος μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, πρὸ τῆς Ὡραίας Πύλης, μὲ τὰ δαχτυλίδια τῶν μελλόνυμφων νὰ βρίσκονται ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, ὑποδεικνύοντας στὸ ζευγάρι ὅ,τι ἔλεγε ὁ Παῦλος, νὰ μὴ λησμονήσουν πὼς ὁ γάμος καταργεῖται, ἂν πάψει νὰ εἶναι κίνηση ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία.

Ἡ Ἀκολουθία ἀρχίζει μὲ τὸ Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας (χορὸς / ψάλτες) δοξολογῶντας τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ ἐμπνέει καὶ συγκεντρώνει, θεμελιώνοντας τὸν γάμο οὔτε στὴν τεκνοποιΐα, οὔτε στὴν διάκριση τῶν φύλων, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, παρὰ μόνο στὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐλευθερία, ὅταν ὁ Θεὸς ἑνώνει τοὺς μελλόνυμφους μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Ἴδιο.