Ὁμιλία τοῦ π. Γεώργιου Σχοινᾶ στὴν ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη (παρέα τῆς Τρίτης), μὲ θέμα τὴν ἀναγνώριση τῆς ἁγιότητας.

Γιὰ τὴν δυνατότητα ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας νὰ ἀποκτήσουν τὴν ἁγιότητα, ὅτι τὴν ἀγιότητα καθενὸς ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἀναφορὲς στὸν Μ. Κωνσταντῖνο, τὸν Μ. Θεοδόσιο, τὸν πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, τὸν τσάρο Νικόλαο Β΄, τὴν ἁγία Ἐλισσάβετ, τὴν ἀθεϊστικὴ μανία τῶν μπολσεβίκων, τὸν Γκίμπς, τὸν Γέροντα Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, τὴν ἀνικανότητα τῶν πολλῶν νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν ἁγιότητα.