Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὴν ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη (Παρέα τῆς Τρίτης)

Κύριο θέμα τῆς ὁμιλίας οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις, ἡ κοινωνικότητα, ἡ ἀποστολή, οἱ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἔχουν ἀξία τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη, τὰ πάθη τῆς φιλαυτίας, φιλοχρηματίας καὶ φιληδονίας.