Καταγραφὴ μίας ἐκ τῶν συναντήσεων τῆς Παρέας τῆς Τρίτης ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ πατρὸς Γεωργίου Σχοινᾶ.

Κύριο θέμα ἢ ἔμφαση τῆς συγκεκριμένης ὁμιλίας ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ὑπακοή, ὅπου τονίζεται ὅτι δὲν ἔχει πνευματικὸ ἐνδιαφέρον καὶ πραγματικὴ ὠφέλεια ἂν κάτι συμβαίνει μὲ τὸ ζόρι, ἔστω κι ἂν θεωρεῖται ἀγαθό.