Ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς μιλάει στὴν παρέα τῆς Τρίτης (ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη).

Ἡ ἁγιότητα ἀπαιτεῖ ὁρμὴ γιὰ τὰ ὑψηλότερα καὶ θλίψεις. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ χάνει τὴν ψυχή του, γιὰ τὴν ἀναλγησία καὶ τὴν ἄδεια ζωὴ τοῦ ἐγωϊσμοῦ, καὶ πῶς διορθώνουμε τὸν ἑαυτό μας.