Ἀπὸ τὴν παρέα τῆς Τρίτης, ποὺ ἐμψυχώνει ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς στὴν ἐνορία ἁγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη.

Γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴν συγκατάβασή Του στὸ ἀνθρώπινο θέλημα, καὶ τὴν δύναμη τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀλλάξει τὴν ζωή του καὶ νὰ τῆς δώσει νόημα.