Ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὴν ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη (παρέα τῆς Τρίτης).

Γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα, τὴν σημασία τῆς κατήχησης, τὴν διαθρησκειακὴ ἐπικοινωνία, τὴν καύση τῶν νεκρῶν, τὸ ἀναστάσιμο σῶμα, τὴν παιδαγωγικὴ ἀξία τοῦ θανάτου, τὴν εὐθύνη νὰ μιλᾶμε γιὰ τὸν Χριστό.