Μὲ ἀφορμὴ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁμιλία τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ στὴν παρέα τῆς Τρίτης, ἐνορία ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη.

Ἀπὸ τὰ ζητήματα ποὺ θίγονται: ἡ σημασία τοῦ ἀναθέματος, ὅτι τὰ δόγματα εἶναι ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἡ μετοχὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ Μυστήρια χρειάζεται νὰ εἶναι συνειδητὴ καὶ ὄχι ἐθιμοτυπική, ὅτι ἡ Ὀμολογία τοῦ Χριστοῦ ἐλευθερώνει καὶ παιδαγωγεῖ.

Ἀκόμη, γιὰ τὴν μεγάλη ἀξία τῆς ἀνάγνωσης, γιὰ σύγχρονους ἁγίους, γιὰ τὴν ἀπαξία καὶ καταδίκη τῆς χλιαρῆς πίστης.