Ελληνικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ

Ἂν κάποιος δὲν θέλει νὰ ἐξαπατάει τὸν ἑαυτό τουΔὲν σπανίζει μιὰ ἀντίληψη τῆς πνευματικῆς ζωῆς ὡς ἰδιαιτέρως περίπλοκης, ὅπου λίγο νὰ χάσει κανεὶς τὴν ὑποτιθέμενη σωστὴ πορεία καὶ ἰσορροπία, ἂν κάνει ἕνα βῆμα πιὸ μικρὸ ἢ μεγάλο κινδυνεύει νὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ καταλήξει στὴν αἰώνια κόλαση!

Τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ τόσο πολύ, ὥστε κανονικὰ καὶ ὁ Πνευματικὸς δὲν θὰ χρειαζόταν παρὰ μόνο σπάνια καὶ σὲ μικρὲς ἡλικίες.

Πρῶτα νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅσους ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπηση, οἱ ὁποῖοι δὲν γεννήθηκαν γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν κόλαση, καὶ ὅμως δὲν ὑπῆρχε κἂν ἡ πίστη μας γιὰ νὰ παρέχει κριτήρια.

2 Comments

  1. anna

    Follow your heart…

  2. Silentiarius

    Μπορεῖς νὰ τὸ πεῖς ἔτσι, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις καταλάβει πὼς ἡ ὑπακοὴ στὴν καρδιὰ σημαίνει σοβαρότητα ἕτοιμη γιὰ πολλὲς θυσίες, ἂν χρειαστεῖ, δηλαδὴ ὅτι βρίσκεται στὴν ἀντίθετη πλευρὰ ἀπὸ τὴν χυδαιότητα τοῦ κάνω ὅ,τι “γουστάρω.”