(Ἀπό: Ρ. Γαρταγάνης, Γιαννούλης Χαλεπᾶς, Ἡ ζωὴ ἑνὸς μεγάλου. Σχόλια σὲ ἀγκύλες δικά μου.)