Το ήθος που επικράτησε και προέτρεπε το μέσο Έλληνα να εξασφαλίσει μια θέση στο Δημόσιο, να έχει ένα εύκολο εισόδημα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, εκτός από την οικονομική καταστροφή, στην οποία μας έχει οδηγήσει, έχει κάνει κάτι πολύ σοβαρότερο… Θα μπορούσαν κάποιοι να γίνουν σημαντικοί δημιουργοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες, άνθρωποι που είχαν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή τους.

Το ότι αυτό το δυναμικό δεν πραγματώθηκε, τους οδηγεί σε μια εσωτερική φτώχεια και έλλειψη τους νοήματος της ζωής, μια κατάθλιψη που προβλέπουμε πως όσο περνάν τα χρόνια θα είναι η πιο μεγάλη αρρώστια του σύγχρονου ανθρώπου.

Η κατάθλιψη είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δυνατότητες που δεν πραγματώθηκαν και ο άνθρωπος που επιδίωξε αυτή την εύκολη λύση συρρίκνωσε τη ζωή του στο λίγο πιο πάνω από το μηδέν. Αυτή για μένα είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει πραγματοποιηθεί με τις εξελίξεις που εμφανίζονται σαν οικονομική κρίση.

Βεβαίως, έχασε και η κοινωνία, αλλά, κυρίως και προπαντός, αυτοί οι ίδιοι. Δεν πραγμάτωσαν τις δυνατότητές τους και δεν είχαν την πληρότητα ζωής που μπορούσαν να είχαν και να έχουν μια γεμάτη ζωή αντί να ζουν χωρίς Νόημα…