Τα κείμενα αυτά δημοσιεύτηκαν πρώτη φορά στην Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, έργο που επιμελήθηκε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού θέλοντας να προσφέρει ένα σώμα πληροφοριών για τον αρχαίο κόσμο, με τρόπο προσιτό στους μαθητές και το ευρύ κοινό.

Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)

Η μυστική σκέψη της Δύσης αντλεί σταθερά από τον πλατωνισμό. Ιδιαίτερα γόνιμη ήταν η περίοδος από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα, με σημαντικές μορφές και πολυάριθμες ασκητικές κοινότητες, οι οποίες πρόβαλαν την ερωτική αμεσότητα και τον εξαγνισμό της ψυχής μέσα από την αποφατική αναγωγή ή ενοποίηση του νου.

Ιωάννης Σκώτος Εριγένης

Ο Εριγένης δεν μεταφέρει ιδέες από το Βυζάντιο στη Δύση, αλλά σκέφτεται με πρωτοτυπία που μεταμορφώνει τις αφορμές, ακόμη και ανασύροντας από τα έργα που σπουδάζει διαστάσεις προηγουμένως απαρατήρητες μέσα στον ίδιο τον χώρο της προέλευσής τους.

Βοήθιος

Ο Βοήθιος, μολονότι απέχει από τον χριστιανικό συμβολισμό, αλλά όχι από τις χριστιανικές αξίες, ίσως αναγνωρίζοντας στην κλασική αρχαιότητα τη δυνατότητα να απευθύνεται πιο ριζικά στον άνθρωπο, και (όπως υποθέτει μέρος των ίδιων των μεσαιωνικών ερμηνευτών) επιθυμώντας την Παρηγοριά της Φιλοσοφίας σαν πνευματική διαθήκη του ανεμπόδιστη από θρησκευτικές προκαταλήψεις, ελάχιστα σκανδάλισε, ενώ το έργο διαβάστηκε όσο η Βίβλος στη διάρκεια του Μεσαίωνα, και όχι λίγο στους επόμενους αιώνες.

Μεσαιωνικές δυϊστικές αιρέσεις

Δεν είναι δυνατή, γι’ αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε πρόκειται, αιτιακή συσχέτιση με τον Πλάτωνα ή τον νεοπλατωνισμό της (όποιας) μανιχαϊστικής ροπής της δυτικής πνευματικότητας. Αυτό φαίνεται και συγκριτικά από το Βυζάντιο , όπου ο Πλάτων δεν έπαψε ποτέ να ασκεί μεγάλη επιρροή κατ’ ευθείαν είτε μέσα από νεοπλατωνικά ρεύματα.