Μετά το δημοψήφισμα των Σκοπίων, στις 7 Σεπτεμβρίου 1991, για κήρυξη ανεξάρτητου Κράτους στο νοτιότερο άκρο της Γιουγκοσλαβίας με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας», συνέβησαν τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα:

Στις 4 Δεκεμβρίου 1991, το Συμβούλιο Υπουργών της τότε Ελληνικής Κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Αντώνη Σαμαρά απεφάσισε να θέσει τρεις όρους για αναγνώριση των Σκοπίων ως νέο ανεξάρτητο κράτος:

α) Να αλλάξει η ονομασία «Μακεδονία»

β) Να αναγνωρίσει ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις κατά της Ελλάδας

γ) Να αναγνωρίσει ότι στην Ελλάδα δε υπάρχει «μακεδονική μειονότητα».

Στις 16 Δεκεμβρίου 1991, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης ψήφισε ομόφωνα ότι δεν θα αναγνωρίσουν όνομα για το νοτιότερο άκρο της Γιουγκοσλαβίας που μπορεί να εμπεριέχει «εδαφικές διεκδικήσεις στο μέλλον» και συμφώνησαν με τους τρεις όρους που έθεσε η Ελλάδα.

Στις 21 Ιανουαρίου 1992, η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το «Συμβούλιο της Ευρώπης» της «Ευρωπαϊκής Κοινότητας» ψήφισε ομόφωνα και είπε: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη θέση που έλαβε η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στην Γκιμαράες σχετικά με το αίτημα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος . Δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει αυτή τη Δημοκρατία στα υφιστάμενα σύνορα της σύμφωνα με τη δήλωση τους στις 16 Δεκεμβρίου 1991 με ένα όνομα που δεν περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία…»