Από ομιλία τού Κ. Σπύρου σε εκδήλωση των ροταριανών ομίλων στην Αθήνα, 2015.