Ὁ Χριστὸς θὰ βρίσκεται σὲ ἀγωνία ὣς τὸ τέλος τοῦ κόσμου· γιὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ κοιμηθεῖ κανένας σ’ ὅλον τὸν καιρὸ ἐτοῦτον.

Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει: Δὲ θὰ μὲ ζητοῦσες, ἂν δὲ μ’ εἶχες βρεῖ πρωτύτερα.

Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει: Πάρετε παρηγοριά. Μήν τὴν περιμένετε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας. Ἴσα ἴσα, ἂν δὲν περιμένετε τίποτα ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας, τότες θὰ τὴν ἀξιωθεῖτε.

Ὁ Χριστὸς σὲ τοῦτον τὸν κόσμο δὲν ἐβρῆκε ἄλλον τόπο γιὰ νὰ ξεκουραστεῖ, παρὰ μονάχα τὸ μνῆμα του.

Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει: Μή συγκρίνεις τὸν ἑαυτό σου μὲ τοὺς ἄλλους, παρὰ νὰ τὸν συγκρίνεις μὲ μένα.