Ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι φτιαγμένος γιὰ τὸ Θεό, γιατί δὲν εἶναι φτυχισμένος μ’ ἄλλο τίποτα, παρὰ μονάχα μὲ τὸ Θεό;

Κι’ ἂν ὁ ἄνθρωπος εἶναι κανωμένος γιὰ τὸ Θεό, γιατί νά ‘ναι ἐνάντιος στὸ Θεό;

Μετάφραση Κόντογλου